One thought on “Face

  1. Kjære Yachi,

    Mange takk for de tilsendte samlingene av bilder. Jeg gleder meg over hvert eneste av dem! Ikke minst din kombinasjon av frodighet og stilrenhet.
    Beste hilsener, Jon

    28. jun. 2020 kl. 13:03 skrev Shian Yuan, Yachi 閑原 <comment-reply@wordpress.com>:

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s